top of page

TIETOSUOJA

Rekisterinpitäjä: 

Rapten Oy

Vanha Porvoontie 633, 04130 Sipoo

Y-tunnus: 2219413-3

Yhteyshenkilö: Mika Salonen

Puhelinnumero: 020 743 7222

Sähköposti: info@rapten.fi

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

1. Mitä tietoja tallennetaan

Rekisteriin tallennetaan saneeraustöitä tilaavan tahon ja esimerkiksi taloyhtiön yhteyshenkilön tietoja. Nämä tiedot saattavat sisältää etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, työnimikkeen ja yrityksen tiedot. Tätä verkkosivustoa käyttävien vierailijoiden IP-osoitteita ja tietoja käyttäjän liikkumisesta sivustolla voidaan tallentaa. 

2. Tietojen käyttö

Tilatun työsuoritteen tai palvelun toimittaminen sovitulla tavalla, asiakaspalautteen vastaanotto, yhteydenpito tilaajaan ja mahdolliseen kohdekiinteistön yhteyshenkilöön ja mahdollisten lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. Verkkosivuston evästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi.

3. Miten tietoja kerätään

Rekisteröityjen tiedot saadaan lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tarjouspyynnön tai tilauksen muodossa puhelimitse, sähköpostitse tai tällä verkkosivustolla sijaitsevan yhteydenottolomakkeen kautta.

4. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään toistaiseksi, kuitenkin senhetkisen lainsäädännön velvoittamalla tavalla. Verkkosivuston evästetiedot poistuvat automaattisesti 24 kk kuluttua. Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä joilla se on työtehtävänsä suorittamisen kannalta välttämätöntä. Kaikki tiedot säilytetään huolellisesti salasanoin ja tietoturvaohjelmistoin suojatuilla tietokoneilla ja päätelaitteilla. Paperiset dokumentit säilytetään lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

5. Tietojen luovutus

Tallennettuja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta, poislukien painavat viranomaissyyt.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

bottom of page