WALLININKATU 6, HELSINKI

Päätyerkkerin eristerappaus ja koko päädyn kalkkisementtimaalaus.